Geestelijke begeleiding

Je kunt zoekende zijn vanwege gevoelens van verdriet of eenzaamheid, een negatief zelfbeeld of stress. Je kunt worstelen met zingevingsvragen of communicatieproblematiek. Ook geloofsvragen kunnen je erg bezig houden. Als je hierin vastloopt en er zelf niet uitkomt is het verstandig om hier iemand bij in te schakelen; een pastoraal werker die je kan begeleiden. Iemand die met je op loopt in jouw proces en je handvatten biedt.

Als geestelijk begeleider wil ik je verder helpen in de relatie met jezelf, God en je verdere omgeving. Dat onderscheidt geestelijke begeleiding van andere begeleiding: We betrekken God bij je wensen en verlangens. Hij wil je helpen en bijstaan.

Origineel_5

Samen gaan we het gesprek aan, waarbij ik luister naar je verhaal en we ons gaan richten op je verlangens en doelen. We gaan naar onszelf kijken zoals God ons ziet, om van daar uit te werken aan herstel en vernieuwing. Je houdt zelf de regie in handen. Als geestelijk begeleider wil ik graag met je zoeken naar Gods doel met jouw leven en een weg om met je verlangens om te gaan.

Kosten en locatie

Voordat het begeleidingstraject plaats zal vinden, hebben we eerst een oriënterend en vrijblijvend kennismakingsgesprek van ongeveer drie kwartier. Aan de hand van dit gesprek bepalen we je persoonlijke verwachtingen en doelen en zullen we het verdere traject doornemen. Ik heb de mogelijkheid om bij je thuis te komen. Daarnaast kunnen we de natuur in om elkaar al wandelend te spreken. De natuur biedt vaak letterlijk rust en ruimte. Ook is het mogelijk om elkaar op een externe locatie te ontmoeten. In al deze mogelijkheden kun je zelf bepalen wat je prettig vindt.

Per gesprek wordt €49,- excl. btw in rekening gebracht. Een gesprek duurt 60 minuten, waarbij enige uitloop uiteraard geen probleem is.