God zoeken in (de) stilte

In onze huidige samenleving is stilte een schaars begrip. Door alsmaar door te gaan vergeten we soms naar Gods stem te luisteren óf weten we niet meer hoe we die kunnen verstaan. Als we letterlijk stil vallen en ons focussen op Hem, komt er ruimte voor ontmoeting. Dit stil vallen kun je doen tijdens één van de christelijke stilteretraites die Else Boels aanbiedt. Stilte is niet het doel opzich, maar een middel. Een middel om alle ruis van de lijn te halen, zodat jij je kunt focussen op je relatie met God.

De noodzaak om in de stilte naar God op zoek te gaan is niet alleen van deze tijd. Ook in de Bijbel kom je dit al tegen. Jezus trok zich terug in stilte om tot Zijn Vader te bidden. En Hij belooft en gunt ons ook die rust: “Kom tot Mij, allen, die vermoeid of belast zijt, en Ik zal u rust geven” (Matt. 11:28).

Kom een periode in stilte doorbrengen en je zult ervaren dat God gevonden wil worden.

StiltedagSTILTEWEEKEND

Stiltemoment op eigen locatie

Om meer mensen in je omgeving kennis te laten maken met stilte en de rijkdom hiervan, is het mogelijk om op eigen locatie een stilte moment door mij te laten verzorgen. De mogelijkheden zijn veelzijdig. Denk hierbij aan meditatieoefeningen, een stiltewandeling of een gebedswandeling. Deze activiteiten kunnen mensen stimuleren om rustmomenten in te bouwen in hun leven. Tijdens deze rustmomenten ontstaat er meer ruimte voor ontmoeting met God en zal Hij meer bij ons leven betrokken worden.

Bent u enthousiast om dit binnen uw kerkelijke gemeente, vrouwenvereniging, gespreksgroep of een groep in andere hoedanigheid te organiseren? Neemt u dan contact met mij op. Met elkaar kunnen we de mogelijkheden en kosten bespreken.